วันนี้(27 กย.2562)ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี นายณรงค์ ณ อุบล ผู้อำนวยการกองช่าง ปล่อย คาราวาน เครื่องจักรกล อาทิ รถรีไซกิ้ง รถเกรด รถแบคโฮ รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อยาง และรถบรรทุกน้ำ ออกไปฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน จำนวน 12 สายทาง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยนำร่อง ซ่อมแซมถนนสาย บ้านดงแสนสุข ต.ไร่น้อย บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี เป็นพื้นที่แรก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้รถใช้ถนนที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัย