พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ กับทรงให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียน กับเชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.49 น. วันนี้ 27 ก.ย. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทาน ไปมอบแก่ นางลิแพะ บุญมา อายุ 114 ปี เกิดเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2448 (ตามเอกสารบัตรประชาชน) ผู้สูงอายุชาวอำเภอแม่ออน ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 13/6 หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีบุตรธิดารวม 4 คน เป็นผู้สูงอายุชาวปกาเกอะญอ ที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติ ไม่มีโรคประจำตัว สามารเดินขึ้นลงจากบ้านได้ สื่อสารได้ด้วยภาษาปกาเกอะญอ และภาษาพื้นเมือง ในการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังนำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางลิแพะ ฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 239 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนทาเหนือวิทยา (บ้านห้วยบง) ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีนักเรียน 239 คน ครูและบุคลากร 20 คน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลแม่ออน ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียน กับพระราชทานอาหาร ได้แก่ ไก่ทอด ขาหมูไข่พะโล้ ไอศกรีม และผลไม้ ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครู บุคลากร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาร่วมปฏิบัติหน้า ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนและประชาชน เป็นล้นพ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน