มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ เข้าตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต ผู้เข้ารับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นประจำปี 2562 จากคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติในการทำงานของตัวแทน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างผลงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance