ปลุกพลังพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านแอพฯ C-site พบต้นไม้รอบมหาวิทยาลัยป่วย-เปราะบาง เตรียมหาทางรักษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสงขลาฟอรั่ม ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ผ่านแอพพลิเคชันC-siteภายใต้โครงการSongkhla Inclusive Cityหรือ โครงการสงขลาเมืองใจกว้าง ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อปลุกพลังความเป็นพลเมืองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาสู่สังคมดิจิทัล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ เกิดความรักและหวงแหน นำไปสู่การดูแลรักษาให้คงอยู่คู่ชุมชน

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่ากว่า 50% ของประชากรต้นไม้จำนวน 209 ต้นโดยรอบมหาวิทยาลัย อยู่ในสภาพป่วยและเปราะบาง ส่วนใหญ่มีอาการเปลือกลอก ผุกร่อน ใบและกิ่งก้านไม่สมบูรณ์ โดยกลุ่มผู้สำรวจตั้งเป้าจะสำรวจให้ครบ 4 ครั้ง หลังจากนี้จะมีการเปิดเวทีเสวนาเพื่อร่วมหาแนวทางอนุรักษ์และดูแลรักษาพันธุ์ต้นไม้ในเมืองสงขลาต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน