เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทย ผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี

(จากซ้าย) ณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ โดยมี พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี และ ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดของนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ พร้อมรับชมการแสดงชุดพิเศษ “หยาดเหงื่อเพื่อจอมราชันย์” และรับฟังการเสวนาจาก นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย “กวีสองแผ่นดิน” ผู้แต่งกาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ ร่วมเปิดเผยเกียรติประวัติครั้งสำคัญในชีวิต ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  (ที่ 4 จากซ้าย) และชฎาทิพ จูตระกูล (ที่ 3 จากซ้าย)

ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป จึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ชมนิทรรศการครั้งสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ ‘ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค’ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นมรดกสำคัญของคนไทยทั้งชาติ เพราะในปัจจุบันมีปรากฏเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

การเสวนาจาก นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย “กวีสองแผ่นดิน” และนาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1 “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดเรือพระราชพิธี ความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2502 เป็นต้นมา และการเสด็จ พระราชดำเนินตามรอยพระราชบิดาในรัชกาลที่ 10 ซึ่งนำเสนอผ่านแกลลอรี่ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

- ส่วนที่ 2 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนภาพความงดงามแห่งเรือพระที่นั่งที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาผ่านศิลปะชั้นสูงให้เป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ การจัดริ้วขบวน ตำแหน่งของกำลังพลบนเรือและการเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่า ผู้สืบสานเอกลักษณ์ของชาติด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงพายเงินพายทองและแพนหางนกยูงที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้

- ส่วนที่ 3 “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” จัดแสดงวีดิทัศน์สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปีพุทธศักราช 2549 จนมาสู่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และพิธีถ่ายทอดสด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ พร้อมคำอธิบาย อักษรเบรลล์

พร้อมกันนี้ยังมีส่วนจัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรืออย่างละเอียดครบถ้วน โดยผู้เข้าชมสามารถชมได้ที่บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M โซนไอคอนลักซ์

ภายในนิทรรศการนอกจากจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) แล้ว ยังได้นำเทคนิคใหม่ ๆ มาประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความแปลกตาไปจากนิทรรศการรูปแบบเดิม เช่น Touch Table จอแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งแบบ LED, เทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram) เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ชื่นชมความงดงามของลวดลายเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ พร้อมคำอธิบายอักษรเบรลล์ เพื่อเอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าชมงานจะได้รับสูจิบัตรที่มีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างครบถ้วน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อชมภาพขบวนเรือพระราชพิธีเสมือนจริงในรูปแบบ จำลอง 3 มิติ และเนื้อหาของนิทรรศการผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย และตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการฯ

(จากซ้าย) ทิพาพร อัชนันท์, สมศักดิ์ ชลาชล, จิตรา ก่อนันทเกียรติ และเกล็ดดาว พานิชสมัย

ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ เวิร์คช็อปสาธิตการร้อยมาลัย โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ซึ่งแสดงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมดอกไม้ผ่านงานเครื่องแขวนนับตั้งแต่ปี2502รวมถึงกิจกรรมการประดับกระจกสีลวดลายเรือพระที่นั่ง โดยนักเรียนโรงเรียนช่างสิบหมู่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1

หม่อมหลวง อรดิศ สนิทวงศ์ และ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา


ร่วมภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ผ่านนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ตุลาคม ศกนี้ ณ บริเวณชั้น M และชั้น 1ไอคอนสยาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลไอคอนสยาม โทร.1338

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน