วันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ได้เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุได้เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมายและผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน