วันที่ 25 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าไม้เชิงเขาตะเกียบกว่า 50 คน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่ามีบ้านเรือนอาศัยอยู่เกือบ 30 ครัวเรือน

นายนพพร กล่าวว่าที่เทศบาลเรียกประชุมประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าไม้เขาตะเกียบในวันนี้เพราะบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้อาศัยอยู่มานานกว่า 10 ปีแล้ว พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง มาหารือแนวทางร่วมกันว่าการอาศัยอยู่ของที่ตรงนี้เราจะทำอย่างไรให้มันถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่มีความผิดและประชาชนได้รับประโยชน์โดยส่วนรวม โดยทางเทศบาลจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามความเป็นอยู่ว่าบ้านหลังไหนอาศัยอยู่นานเท่าไหร่ ใครเป็นผู้ก่อสร้าง มีการซื้อขายต่อกันหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในการที่จะทำที่จอดรถและแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณนั้นด้วย รวมถึงมีการปลูกป่าเพิ่มเติม โดยคนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวต้องเข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน