ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการสื่อการสอนสำหรับครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน โดยให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากสื่ออุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต สื่อเทคโนโลนีสารสนเทศ โอกาสนี้นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพังงา ร่วมในพิธีด้วย

วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิค สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน