ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวทางการยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิดอันตราย คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีบันทึกส่งมาให้ โดยเน้นเรื่องดังกล่าวว่าอย่าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและเกษตรกร ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเข้ามามีบทบาท เพราะเป็นไปไม่ได้ที่กระทรวงฯจะสนับสนุนการใช้สารพิษ ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เพราะคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากการสารใช้เหล่านี้นั้น ต่างมีสภาพที่ยากต่อการรักษา ซึ่งเมื่อได้รับสารมากๆย่อมส่งผลให้เสียชีวิต

“ผมได้พูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งทุกคนเห็นในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เมื่อธงเป็นเช่นนี้ เมื่อเรื่องดังกล่าวถูกสังคมกดดันมากขนาดนี้ เห็นผลของอันตรายมากขนาดนี้ ถ้ามีมีสติสัมปชัญญะดีๆ อุตส่าห์เข้ามาบริหารประเทศแล้ว แล้วยังบอกว่าสนับสนุนสารพิษต่อไป ก็ไม่รู้จะพูดยังไง ผมจึงคิดว่าสารพิษเหล่านี้จะต้องหมดไป แต่ก็ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทน เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีผลกระทบน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย” นายอนุทิน กล่าว