ภายหลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 เสร็จสิ้นลง กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการอภิปรายยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามข่าวการอภิปราย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ หัวข้อ “ควันหลง”การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 สรุปผลมีดังนี้

1. ความสนใจของประชาชนในการติดตาม “การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์”
- สนใจ 61.86%

1. อยากฟังข้อมูลการอภิปรายของฝ่ายค้าน 39.62%
2. อยากรู้ว่ารัฐบาลจะชี้แจงอย่างไร 25.79%
3. การถวายสัตย์เป็นจารีตประเพณีสำคัญ 22.01%
4. เป็นประเด็นที่ใช้โจมตีนายกฯและรัฐบาล 18.87%
5. เป็นห่วงบ้านเมือง อยากรู้ทิศทางข้างหน้า 13.21%

- ไม่สนใจ 38.14%
1. เบื่อหน่าย ไม่ชอบการเมือง มัวแต่ทะเลาะกัน 45.36%
2. สนใจเรื่องน้ำท่วมและปากท้องมากกว่า 24.75%
3. ต้องทำงาน ไม่มีเวลาฟัง 21.65%
4. เป็นธรรมดาของการเมือง ต้องการเอาชนะกัน 16.49%
5. ไม่ได้ชมถ่ายทอดสด ติดตามจากข่าวภายหลังได้ 12.37%

2. การอภิปรายครั้งนี้ ประชาชนคิดว่าได้ประโยชน์หรือไม่?
- ได้ประโยชน์ 37.24%

1. ได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น 34.74%
2. ได้เห็นท่าที มุมมอง แนวคิดของทั้ง 2 ฝ่าย 23.26%
3. ได้รู้ที่มาที่ไปของการถวายสัตย์ 20.00%
4. รู้จักส.ส.มากขึ้น ได้เห็นบุคลิก การเตรียมตัว 15.79%
5. ได้ฟังข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ต้องฟังข่าวบิดเบือน 12.63%

- ไม่ได้ประโยชน์ 62.76%
1. ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากนายกฯ 41.06%
2. ไม่มีการตัดสินชี้ชัด ไม่มีการลงมติ 26.49%
3. ไม่ได้อภิปรายเรื่องเศรษฐกิจและปากท้อง 23.18%
4. เป็นเรื่องการเมือง ไม่เกี่ยวกับประชาชน 21.19%
5. เสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ 19.87%

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance