วันที่ 21 ก.ย.62 หลายพื้นที่ จ.สตูลกลุ่มหมอกควันไฟพิษจากประเทศอินโดนีเซียเข้าปกคลุม หนาแน่นไปทั่วทั้งเมืองเริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ซึ่งขณะนี้โดยเฉพาะเขตอ.เมืองสตูลตั้งแต่ช่วงเช้ามีกลุ่มควันหนาแน่น ทำให้ชาวบ้านที่เดินทางเข้าจับจ่ายในตลาด “ตั้งจิตต์ศีล” ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล ต่างพากันสวมหน้ากากอนามัยจับจ่ายซื้อกับข้าว รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็นำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่เพื่อป้องกันควันพิษจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่ในช่วงนี้

หลังทางจังหวัดสตูลได้มีคำเตือนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ. กลุ่มสตรีมีครรภ์ และกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวทั้งสิ้น 105,000 คน เพื่อความระมัดระวัง หลังข้อมูลจากการเฝ้าระวังผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหลอดเลือดในหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิดและกลุ่มโรคผิวหนัง. ระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2562 มีผู้ป่วยรวมแล้วทั้งสิ้น 11,837 คน แยกเป็นผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 7,584 ราย โรคหัวใจและหลอดเลือด 3,113 ราย โรงผิวหนัง 679 ราย และ ตาอักเสบ 461 ราย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน