วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย อ.เมือง จ.นราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และนายนิอิสมาแอล มุหะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาสร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับบรรดาพี่น้องประชาชน หลังจากสภาพอากาศในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เข้าปกคลุมจำนวนมาก โดยสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 62 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป

ในการนี้ทางจังหวัดนราธิวาส มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงประกาศประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพจากหมอกควัน โดยให้ติดตามสถานการณ์มลพิษอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันไฟหรือหมอกควัน งดเว้นการสูบบุหรี่และงดกิจกรรมการเผาที่จะเพิ่มปัญหาควันมากขึ้น หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง อยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่าง หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากาก อนามัย ดื่มน้ำบ่อยๆ งดการสูบบุหรี่ งดการเผาขยะ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

ด้านนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางจังหวัดนราธิวาสมีการรณรงค์แจกหน้ากากป้องกันควันพิษ ซึ่งควันได้กระจายมาจากประเทศอินโดนิเซียมาปกคลุมทางภาคใต้แต่สภาพอากาศของจังหวัดนราธิวาสในขณะนี้อยู่ในระดับปานกลางยังไม่ถึงขั้นรุนแรง โดยแจ้งเตือนประชาชนในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง จากสถานการณ์ควรเฝ้าระวังและฟังข่าวจากทางราชการ ซึ่งตอนนี้ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอยู่ สภาพอากาศยังอยู่ในสภาพดี โดยทางจังหวัดได้มีการแจ้งไปยังอำเภอต่างๆให้เฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศแต่ยังไม่แจ้งปิดโรงเรียน และได้เตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายไปยังสถานีอนามัยต่างๆคาดว่าน่าจะเพียงพอโดยได้เตรียมไว้แจก 120,000 ชิ้นด้วย

ด้านนายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันที่กระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดที่มีผล

กระทบมากที่สุดคือจังหวัดสงขลา รองลงมาคือจังหวัดยะลา โดยอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่จังหวัดนราธิวาสยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มช่วงนี้หมอกควันเริ่มมากขึ้นเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มสูงขึ้น จึงมีมาตรการที่จะต้องสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนเข้าใจ โดยในวันนี้คุณภาพอากาศระดับปานกลาง แต่ในอีก 2-3 วัน ไม่แน่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ อยากให้ประชาชนตื่นตัว และตระหนักโดยในกลุ่มทั่วไปก็ยังสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ แต่ถ้าวันไหนคุณภาพอากาศแย่ลงอยากให้มีการป้องกัน เช่นกลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่แจกถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านและในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที

สำหรับการป้องกันทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพในสถานการณ์หมอกควันและแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น แก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน