วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ทีมสหวิชาชีพ)

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันยังคงมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น แต่การถูกล่อลวงให้เข้าสู่แรงงานนอกระบบ การทำงานที่ผิดกฎหมาย ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ให้เร่ร่อนขอทาน ล่อลวงไปบังคับค้าประเวณี หรือการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับการย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานในเมืองหรือในต่างประเทศ ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาแล้วแต่ว่างงาน กลุ่มเสี่ยงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือ ยากจน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มในการย้ายถิ่นฐานสูง จึงมีโอกาสถูกชักจูงจากนายจ้างจัดหางานในชุมชน และอาจตกเป็นเหยื่อของกระบวนการด้านการค้ามนุษย์ในที่สุด

การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน ในนิยามของความหมาย “ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ตามแบบฟอร์มการคัดแยกผู้เสียหาย เพื่อพัฒนาทักษะนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านเทคนิค และวิธีการในการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้บุคลากรเข้าใจความสำคัญ และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ในด้านการช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน