เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ก.ย.62 ที่ห้องประชุม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา (นม.) นายสันติ เกิดโมฬี รองปลัด ทน.นม. เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองและตรวจวัดความผิดปกติสายตานักเรียนในเขต ทน. ฯ โดยมีบุคลากรทางการศึกษานำเด็กนักเรียนชั้นประถมที่ 1-6 โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 200 คน ที่มีปัญหาสายตาทั้งสั้นและยาวซึ่งมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและพฤติการณ์การใช้ชีวิตประจำวันมารับมอบแว่นสายตาจากผู้บริหารและสมาชิกสภา ทน.ฯ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยสวมแว่นสายตา จึงไม่คุ้นชินที่ต้องมองภาพผ่านแว่นสายตา เจ้าหน้าที่ ทน. ฯ ต้องบอกคุณประโยชน์ของและการดูแลรักษา สร้างความตื่นเต้นและชื่นมื่นให้กับนักเรียน

นายสันติ ฯ รองปลัด ทน. ฯ เปิดเผยว่า สายตาและการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้พบเด็กไทยมีปัญหาภาวะสายตาผิดปกติมากขึ้นและทวีความรุนหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลาประกอบกับการใช้สายตาผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล ทำให้การรับแสงและต้องเพ่งมองจอภาพเป็นเวลานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อสายตาเมื่อยล้า ซึ่งอาจทำให้จอตาเสื่อมไวขึ้น นำไปสู่ภาวะตาบอดด้วยตาเลือนราง ทน. ฯ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการ ฯ โดยให้ครูผู้สอนคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติในการมองและอ่านหนังสือ เพื่อนำมาพบจักษุแพทย์ให้วินิจฉัยและตรวจวัดค่าสายตาจากนั้นได้ตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในการมองภาพดีขึ้น