สตูลเตรียมความพร้อมในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสีย และสร้างความเชื่อมั่น ไปจนถึงมาตรการป้องกัน โดยจำลองเหตุการณ์ ณ แหล่งท่องเที่ยวเขาบอฆะ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวตกเขาเสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นหนึ่งมาตรการซักซ้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง ยังแหล่งท่องเที่ยวป่าเขา

จุดปีนผา “เขาบอฆ๊ะ” บ้านทางงอ หมู่ที่ 5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ด้วยความสวยงามของภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 60 เมตร และมีพรรณไม้นานาชนิด รวมทั้งผู้คนในชุมชนแห่งนี้ ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดปีนผา โรยตัว ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปพิชิตยอดเขาบอฆ๊ะ ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 คน​ ทำให้หลายฝ่ายเล็งเห็นถึงศักยภาพและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความป้องกันและรักษาความปลอดภัย การกู้ชีพ กู้ภัย หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดกับนักท่องเที่ยว ปีนผา โรยตัว

โดยนพ.สุพล เจริญวิกกัย โรงพยาบาลอำเภอควนโดน ร่วมกับ นายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนสตอ , กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 11 ,อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และชุมชนอนุรักษ์เขาบอฆ๊ะ และภาคีเครือข่าย ตำรวจ ทหาร กู้ชีพ กู้ภัย ดอกโดน ,มูลนิธิธรรมรังสี , และอีกหลายฝ่ายร่วม 50 คน ซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุ

ด้วยการจำลองสถานการณ์หากเกิดเหตุกลุ่มนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากหินที่ถล่ม ให้กับผู้มีความรับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวขั้นเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจากที่สูงได้เป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถการปฏิบัติช่วยเหลือขึ้นต้นแก่ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเป็นการให้ภาคีเครือข่ายทุกคนเล็งเห็นความสำคัญการอบรมชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานที่ท่องเที่ยว ปี 2562 นี้ เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เขาบอฆ๊ะ ที่มีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการตาย ความพิการและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน