เช้าวันนี้ ( 19 ก.ย. 2562 ) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางไปประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชน อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมงานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง กล่าวว่า อำเภอเมืองอ่างทอง สันนิษฐานว่าได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2439 โดยตั้งรวมอยู่กับอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีนายบุรินทร์ พิทักษ์ (รี เพ็ญสุด)เป็นนายอำเภอคนแรก ครั้นต่อมาศาลากลางจังหวัดได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่ตำบลบางแก้วฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่าการอำเภอก็ได้ย้ายติดตามมาพร้อมกันจนถึงปี พ.ศ.2469 จึงได้แยกที่ว่าการอำเภอมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการขึ้นต่างหากจนในปี พ.ศ.2556 สมัย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอขณะนั้น ได้นำแบบแปลนอาคารที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มาปรับปรุงพร้อมเสนอขอรับงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทองหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดและคับแคบทั้งนี้กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2557 จำนวน 16,504,400 บาท และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อำเภอเมืองอ่างทองมีพื้นที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองท้องที่เป็น 12 ตำบล 81 หมู่บ้านมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 279 คน มีประชากร 56,408 คน