ผลงานเยี่ยม บริหารงานดี...รพ.สต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่เดินทางมาศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแช่มช้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายเอกรินทร์ โปตะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วย นายโสภณ สรรพศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเดื่อ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุภศิลป์ โพธิ์มา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ,นายสำราญ เทพแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ,นายอนันท์ ศรีทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ,นางศุภวัลย์ คำศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ,นายประชาญ บัวสมบัติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน และ นายมานิตย์ ศรีโบราณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน พร้อมคณะ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

ซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ

นายเอกรินทร์ โปตะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ เป็นสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการจัดการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการตาม “บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ”

นายสุภศิลป์ โพธิ์มา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ได้จัดทำโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการและคณะทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุกรรมการกองทุนและคณะทำงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ ทำให้เกิดโครงการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนในรูปแบบของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการฯ จึงได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ ที่เป็นต้นแบบและประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ นี้ เพื่อนำไปปรับใช้ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ต่อไป

สำหรับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีนายเอกรินทร์ โปตะเวช เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ โดยที่ผ่านมามีผลงานมากมายได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อยังได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานมาโดยตลอด.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน