เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 ที่ศูนย์ฟื้นภูมิไทย ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมใน จ.กาฬสินธุ์จาก 18 อำเภอ และผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสำนักงานในภาคอีสานคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของ พพ.ที่จะจัดกิจกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชนทั้ง 4 ภาค ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาในทุกๆด้าน รวมทั้งด้านพลังงานทดแทน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดนโยบายหลายเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน

นางสาวนวลจันทร์กล่าวอีกว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายสำคัญด้านพลังงาน ที่ลงถึงชุมชน โครงการสำคัญคือ การผลักดันสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมลงทุนตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าไฮบริด ให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งจากการขายไฟฟ้าเข้าในระบบ ขายวัตถุดิบ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่น่าสนใจคือจะหาช่องทางเงินลงทุนตามแผนงานนี้ เพื่อให้โครงการได้ง่ายขึ้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้คงจะได้เห็นโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบกัน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังมีนโยบายผลักดันให้ชุมชนเข้าถึงพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนให้บ้านเรือนในชุมชนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและไฟฟ้าที่เหลือขายเข้าระบบ โดยจะเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มนราคาซื้อไฟฟ้าให้สูงขึ้นกว่าเดิม

ด้านนายสุภัทรชัย หันจรัส ประธานเครือข่ายเกษตรยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ภาคประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวกับกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมต้องการเพิ่มการผลิตลดปัญหาขาดแคลนน้ำ และสามารถผลิตได้ฤดูแล้ง ทั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำและแสงสว่าง พร้อมกันนี้ระดับชุมชนให้ความสนใจมากกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.เป็นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนตามแนวทาง “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ของกระทรวงพลังงาน. บทบาทและภารกิจคือ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า พลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือก ที่ผ่านมากรมได้ดำเนินโครงการมากมาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการเหล่านี้เป็นการเกิดและสะสมองค์ความรู้ด้านพลังงาน กรมจึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อกระจายความรู้ให้เปิดประโยชน์ในวงกว้างและลงลึกถึงประชาชน

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน กรมพยายามกระจายจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปทุกภูมิภาค วันนี้จัดที่ภาคอีสาน เมื่อเดือนที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ภาคใต้ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดือนหน้าจะจัดขึ้นในภาคเหนือที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และท้ายสุดจะจัดขึ้นที่ภาคกลางในเดือนพฤศจิกายน และยังมีกิจกรรมรูปแบบอื่นๆและการเผยแพร่ผ่านสื่ออีกหลายช่องทาง ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน