ดูเหมือนว่า ประชาชนค่อนข้างผิดหวังกับการทำหน้าที่ของส.ส.พอสมควร “สวนดุสิตโพล” ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ “เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อบทบาทของส.ส. ณ วันนี้” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,233 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย.62 สรุปผลออกมาว่า

1. สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ อันดับ 1 มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี 51.48% อันดับ 2 มีแนวคิดใหม่ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ 28.35% อันดับ 3 เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 22.96%

2. สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ อันดับ 1 ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย 40.98% อันดับ 2 ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก 29.69% อันดับ 3 อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์ 26.64%

3. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด คือ อันดับ 1 มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน 39.59% อันดับ 2 พัฒนาประเทศ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 30.46% อันดับ 3 ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี 22.03%

4. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่อันดับ 1 ค่อนข้างผิดหวัง 48.39% เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ อันดับ 2 ผิดหวัง 31.07% เพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้

ในห้วงที่ผ่านมาเกิดวาทกรรมในการต่อสู้ทางการเมือง ที่ต่างฝ่าต่างชี้นิ้วใส่กัน พรรคร่วมฝ่ายค้านผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยกเหตุผลว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจ หรือแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้

ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาล ก็โต้กลับด้วยวาทกรรมที่ว่าฝ่ายค้านมัวแต่ยุ่งกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่สนใจแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่นปัญหาน้ำท่วมที่กำลังประสบอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศก่อน ทำให้เห็นภาพแกนนำพรรคการเมืองต่างๆ แข่งกันลงพื้นที่

กระทั่งมาเป็นประเด็น เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 จึงถูกโจมตีว่าไม่ลงพื้นที่น้ำท่วม

“ผมอึดอัดใจมาก ซึ่งถ้าผมมี ผมรวย หรือประเทศไทยรวย ผมก็อยากให้จริงๆ ผมไม่โทษใครเพราะเขายังขาดแคลน แต่ข้าราชการต้องช่วยกันอธิบาย เพราะประชาชนไม่รู้จะขอใคร ก็ขอที่นายกฯ ซึ่งผมอยากให้แต่ไม่มีเงินให้ เราต้องจัดสรรให้จากเงินในระบบ ตามขั้นตอนโปร่งใส ถึงมือประชาชน แต่พอไม่ให้ ก็มีคนมาพูดอย่างอื่น คนก็เชื่อกันไปหมด สื่อโซเชียลก็เฮตาม ว่าทำไมรัฐไม่ช่วย...

...วันนี้มีประเด็นเช่น การช่วยเหลือน้ำท่วม ว่าทำไมรัฐบาลไม่ออกไปช่วย ทำไมนายกฯไปภาคใต้ ไม่ไปอีสาน ทำไมไม่ไปลุยน้ำกับพวกเขา ซึ่งเป็นการสร้างความขัดแย้ง”พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลายเป็นประเด็นทางการเมือง ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตอบโต้และโจมตีกันเพื่อดิสเครดิตอีกฝ่าย จนอาจแยกแยะได้ยากว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง หรือเพื่อเอาชนะคะคานกันทางการเมือง

จากผลโพลข้างต้น น่าจะสะท้อนความคิด ความอ่านของประชาชนได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ปรากฎการณ์ที่กำลังทำสงครามการเมืองกันบนความเดือดร้อนของประชาชนนี้ ประชาชนเขาก็มองรู้ดูออกเช่นกัน หากไปสำรวจความเห็นอีกคงจะรู้สึกผิดหวังไม่ต่างกัน