นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)เปิดเผยว่า ในวันนี้(16 ก.ย.62) สำนักงาน กสทช.ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 226,428,367.32 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2,264,283.67 บาท หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 จำนวน 63,130,000 บาท คงเหลือเงินชดเชยสุทธิจำนวน 161,034,083.65 บาท ซึ่งได้มีการยุติออกอากาศไปแล้วเมื่อเช้าวันที่ 16 ก.ย.62

ทั้งนี้ช่องที่คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลอีก 2 ช่องที่เหลือได้แก่ ช่อง 3SD หมายเลขช่อง 28 และช่อง 3 Family หมายเลขช่อง 13 ของ บริษัทบีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด จะยุติการออกอากาศวันที่ 30 ก.ย.62