เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 / รองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และคณะ รับมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค สิ่งของบรรเทาทุกข์ จาก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมด้วย นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก บริเวณห้องโถง สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยใน จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร , จังหวัดสุโขทัย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับบริจาคจาก คุณวริยา จารุรัตนภมิตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชนโทรคมนาคม จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก, คณะญาติโยมธรรม และที่พักสงฆ์บูรพาธรรม อ.บึงนาราง จังหวัดพิจิตร และจากประชาชนทั่วไป

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับมอบไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร , จังหวัดสุโขทัย ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วน และจะนำส่งไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน