นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก นคร มาฉิม เรื่อง "ทฤษฎีสมคบคิดยึดอำนาจประชาชนได้รับการยืนยันว่า เป็นความจริงแล้ว" ความว่า...

ทฤษฎีสมคบคิดยึดอำนาจประชาชนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงแล้ว

แล้วกาลเวลา และความจริงก็พิสูจน์ชัด จากการกระทำ จากพฤติกรรม จากภาพถ่าย และความจริงของกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองบางพรรค ที่ร่วมวางแผน สมคบคิดยึดอำนาจประชาชนว่า ใครเป็นใคร คนไหนและพรรคการเมืองใด อยู่ฝ่ายเผด็จการ และเครือข่ายเผด็จการ มีใครบ้าง ที่มีทั้งนายทุน ขุนศึก ศักดินา อำมาตย์ ข้าราชการระดับสูงบางคน องค์กรอิสระหลายองค์กร กระบวนการยุติธรรมและแม่น้ำ 5 สายรวมถึงพวกที่มีอำนาจรัฐในเวลานี้

ใคร และพรรคการเมืองใดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

ใครร่วมวางแผนและสมคบคิดกันยึดอำนาจประชาชนปล้นประเทศไทยไป

ใครอยู่เบื้องหน้า ใครอยู่เบื้องหลังในแผนการปล้นประเทศ และใครบ้างที่ถูกหลอกใช้ ในกระบวนการสมคบคิดยึดอำนาจ ปล้นประเทศ ปล้นคนไทย

เพราะโลกปัจจุบันไม่มีใครจะหลอกลวงประชาชนได้อีกแล้ว

จากนี้ไป จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน จะตัดสินว่า จะเอาสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพใน ระบอบประชาธิปไตย หรือ จะสยบยอมก้มหน้ารับชะตากรรมแบบทาส ไพร่ ที่ไร้สิทธิ เสรีภาพ ไร้ความเสมอภาค ไร้ความยุติธรรม ภายใต้กฎเผด็จการ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance