ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มที่ห้องประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละวันของคณะกรรมการศูนย์ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชยุต วงศ์วนิช ปภ.จังหวัด นายสวัสดิ์ นาคสุขธิ ชลประทานจังหวัดยโสธร และ พันเอกธีระยุทธิ์ รักษ์ศิลป ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปสถานการณ์ในแต่ละวันเพื่อป้องกันและหาทางแก้ไข

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าความเสียหายจากอุทกภัย 9 อำเภอ 76 ตำบล 831หมู่บ้านได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากพายุ"โพดุล"และพายุ "คาจิกิ"ในจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาประชาชนจังหวัดยโสธรได้ถูกน้ำท่วมทั้ง 9 อำเภอ 76 ตำบล 831 หมูบ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 43,489 คน ในส่วนพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 471,530 ไร่ แต่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 430,589 ไร่ ซึ่งได้แยกออกเป็นนาข้าวจำนวน 407,774 ไร่ และพืชไร่อีกจำนวน 22,815 ไร่ ในส่วนความเสียหายทางด้านประมงนั้นประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 6 อำเภอ 18 ตำบล 773 ราย นอกจากนั้นทางด้านสัตว์เลี้ยงประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 777 ราย อพยพ 2,859 ตัว ตายจำนวน 11 ตัว

ในส่วนของสาธารณประโยชน์นั้น ถนนได้รับความเสียหายจำนวน 38 เส้นทาง สะพาน 13 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรได้จำนวน 16 เส้นทาง เป็นของแขวงทางหลวงยโสธร 4 สาย และแขวงทางหลวงชนบทยโสธร 12 สาย วัดอีก 3 แห่ง ฝาย 1 แห่ง โรงเรียน 50 แห่ง และ รพ.สต.อีก 6 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาซึ่งในจังหวัดยโสธรน้ำได้ลดลงทุกวันในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้วบางส่วนและอำเภอมหาชนะชัย ส่วนที่อำเภอค้อวังน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื่องจากเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดยโสธรที่รับน้ำในครั้งนี้ซึ่งก็จะสำรวจความเสียหายอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลด

สำหรับถนนที่ใช้การไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องน้ำท่วมและถูกตัดขาดขณะก็ได้ทำการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางได้ตามปกติจำนวนหลายเส้นทางโดยเฉพราะถนนของแขวงทางหลวงชนบทยโสธรและถนนสายหลักของแขวงการทางยโสธรก็สัญจรได้เกือบทุกเส้นทางที่เหลือก็รอแต่เพียงน้ำลดเท่านั้นซึ่งหากน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดำเนินการทันที

กองทุนประกันวินาศภัย