ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า จากปัญหาน้ำท่วมขณะนี้ คณะผู้แทนของประธานรัฐสภาจึงได้เร่งลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงมอบหมายให้คณะผู้แทนฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และมอบเงินช่วยเหลือจังหวัดละ 25,000 บาท ทั้ง 31 จังหวัด โดยเมื่อวันที่ 31 ก.ย.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา นายสามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษาคณะทำงาน ได้แบ่งเส้นทางลงพื้นที่ใน จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังปัญหาและเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมเข้าพบและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญทั้ง 3 ครอบครัว

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ได้รับมอบเงินช่วยเหลือและส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากมวลอุทกภัย เช่น โรงเรียนวังหลวง และโรงเรียนบ้านกุดเรือ จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านแจงน้อย จ.ยโสธร โรงเรียนลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โรงเรียนวัดปลวกง่าม จ.พิษณุโลก เป็นต้น และในค่ำวันนี้ นายชวน จะลงพื้นที่ที่จ.พิจิตรด้วยตนเองต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย