รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมกับ เลขาธิการกองการความมั่นคงภายในภาค 3 เยี่ยมชมกิจกรรม " โครงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรงยิ้มอย่างมั่นใจ " ของกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก!!! แถมของติดมือกลับบ้าน !!! เชิญชวนทุกท่านมา....

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เยี่ยมชมกิจกรรม " โครงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรงยิ้มอย่างมั่นใจ " เพื่อดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชน รวมถึงสร้างความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพฟันที่ดีและมีบุคลิกภาพที่ดีมั่นใจน่าเชื่อถือขึ้นให้กับกำลังพลน้องๆพลทหาร และประชาชนทั่วไปได้รักษาและปรึกษาปี พร้อมมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย ซึ่งดำเนินการโดย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมี พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองการช่วยรบที่ 3 , พันเอก เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ให้การต้อนรับ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ได้จัดโครงการ “ดูแลสุขภาพช่องปากฟันแข็งแรงยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทศบาลเมืองอรัญญิกมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองมากขึ้น เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากนำไปสู่การมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีกิจกรรมภายในงานจะมีการบรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก อาทิ เช่นการดูแลอาการเสียวฟัน,ฟันผุทำไมต้องอุดฟันให้สีเหมือนฟัน, อุบัติหตุที่เกิดขึ้นกับฟัน สำคัญไฉน ในค่ายทหารโดยวิทยากรพิเศษภายนอกอีกทั้งยังมีการจัดการแสดงชุด “ฟ ฟันสวยจัง”

โดย สถานพยาบาล กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 นอกจากนี้หลังจากจบการบรยายกำลังพลและครอบครัวจะได้เข้าสถานีดูแลสุขภาพ ช่องปากทั้ง 6 สถานี อาทิเช่นสถานีตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตพทย์สถานพยาบาลกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23, สถานีโรคช่องปาก สถานีการดูแลสุขภาพช่องปาก,การเลือกใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้เหมาะสม เป็นต้น หลังจากที่กำลังพลและครอบครัวได้เข้าจนครบทุกสถานีจะได้รับแจกฟรีชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน ภายในงาน มีการแจกอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพช่องปากฟรีจากบริษัทต่างๆและการจัดบูธนิทรรศการเช่น บริษัท แกล็กโซสมิกไคลน คอนซูมเมอร์เฮลท์แคร์(ประเทศไทย) จำกัดสนับสนุนยาสีฟันเซ็นโชคายน์จำนวน 1,000 หลอด และของพรีเมี่ยม ,บริษัททันตสยาม ,บริษัทดีว่าเมดิคอลซัพพลาย,บริษัทสามเอ็ม ประเทศไทย จำกัด แผนกผลิตภัณฑ์ทันตกรรม,บริษัทแอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัด,รพกรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช และสายการบิน ไทยแอร์เอเชียพิษณุโลกร่วมสนับสนุนของพรีเมี่ยมมากมาย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน