นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่า ได้หารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ในเรื่องความคืบหน้า5G โดยมีความเป็นไปได้ในเบื้องต้นสามารถเปิดประมูลได้ตามกระบวนการที่วางไว้ และแผนการปรับเลขหมายโทรศัพท์จาก9หลักเป็น10หลัก เนื่องจากปัจจุบันคู่สายที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ

ทั้งนี้กสทช.มีแผนดำเนินการให้เสร็จภายในปี2564 เชื่อว่าการทำงานในการสื่อสารโทรคมนาคมตอบโจทย์ให้พี่น้องประชาชนได้มากขึ้น ที่สำคัญเครือข่ายโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม เครือข่ายต่างๆมีความจำเป็นที่ต้องทำกรอบเวลา ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือพัฒนาให้ดีขึ้น