ตรังเผชิญปัญหาหมอกควันกระจายปกคลุมจังหวัด ทั้งบนบกและในทะเล ล่าสุดกระดกเข้าเกณฑ์สีเหลืองยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพ ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ ยังคงตั้งรถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิด

วันที่ 12 ก.ย.62 ปัญหาสถานการณ์หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมจังหวัดตรัง ทั้งบนบก และในทะเลเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยสามารถมองเห็นได้จากในระยะไกลมีลักษณะสีขาวขุ่นปกคลุมทั่วบริเวณ ขณะที่รถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษยังคงติดตั้งไว้ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จ.ตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิด หากเกินปริมาณที่กำหนด 50 PPM.อาจจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มที่มีสุขภาพอ่อนแอ แต่ขณะนี้ยังไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน แต่ทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่รถลดลงเหลือประมาณ 4 กม.จากระยะทัศนวิสัยการมองเห็นที่ 10 กม. ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายจะมีหมอกควันหนาแน่นกว่าในเวลากลางวัน ส่วนในทะเลก็พบว่ามีหมอกควันเข้ามาปกคลุมจนเป็นสีขาวขุ่นทั่วบริเวณ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือทำประมงของชาวเรือ

ด้าน นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า พบว่าวันนี้ คุณภาพเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นระดับปานกลาง มีค่าสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากค่า PM25 ยังไม่อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน ยังอยู่ที่ระดับ 20 ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษมีรถโมบายเครื่องตรวจวัดคุณภาพมลพิษ ไว้ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จ.ตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิด แสดงผลเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน