นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ตรวจเยียมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562