เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 11 กันยายน 2562 นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิดอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายณรงค์ วงศ์ไกร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอมร คูเมืองรองปลัดเทศบาลตำบลเดิด พร้อมเจ้าหน้าที่อปพร. ได้นำน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่ 17 หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากได้รับผลกระทบอุทกภัย ที่ผ่านมา

นายณรงค์ วงษ์ไกร รองนายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้ท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลใดก็ตาม แต่พื้นที่การเกษตร ไร่นา สวน แล้วก็สวนยางพาราได้รับผลกระทบโดยเฉพาะนาข้าวได้ถูกน้ำท่วมขัง 17 หมู่บ้านดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเดิด จึงได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่มมอบให้กับชาวบ้าน เพื่อเยียวยาและเป็นกำลังใจในการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ หลังจากน้ำลดแล้วพื้นที่การเกษตรทางเทศบาลตำบลเดิดก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนกรรมการหมู่บ้านได้ออกสำรวจความเสียหาย แล้วก็ทำรายงานให้ทางจังหวัดทราบเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือในความเสียหายในครั้งนี้ ดังนั้น ขอให้ประชาชนตำบลเดิดทุกหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็ไปแจ้งคามเสียหายได้เพื่อจะได้ช่วยเหลือต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance