“ปิยบุตร” เผย “ส.ส.อนาคตใหม่”เข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังได้พิจารณาในสมัยประชุมหน้า ส่วนเลือกตั้งซ่อมนครปฐม “ธนาธร” จะไปประชุมกับสมาชิกในจังหวัดว่าจะเลือกใครแบบไหน

วันที่ 11 ก.ย. เวลา 14.40 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลงว่า พรรคมีความตั้งใจว่า ในสมัยประชุมนี้ เราจะนำร่างพ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 3 ฉบับ คือ 1.ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคำสั่งของหัวหน้า คสช. 2.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และ 3.ร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการร่างเสร็จแล้ว 1 ฉบับ และได้เข้าชื่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. พ.ศ. ... และเตรียมที่จะยื่นสู่สภา โดยเนื้อหาหลักๆ ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ทั้งสิ้น 17 ฉบับ ซึ่งหากจำได้ก่อนที่ คสช. จะหมดอำนาจตามมาตรา 44 คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ทิ้งทวนเพื่อยกเลิกบรรดาประกาศของ คสช. เอง แต่ก็ยังมีตกค้างอีกหลายเรื่อง และมีหลายฉบับที่มีเนื้อหากระทบสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรม หลักนิติรัฐ นิติธรรม ออกพ.ร.บ.มาในช่วงที่ คสช. ครองอำนาจ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประเทศกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว บรรดาประกาศคำสั่งที่ออกมาในสถานการณ์พิเศษก็ควรถูกยกเลิกไป

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนเคยเข้าชื่อมาเสนอยกเลิกมาแล้ว แต่ใช้ระยะเวลานานพอสมควร เพราะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อ ดังนั้น เราจึงอยากเร่งความเร็วให้มากขึ้นในฐานะ ส.ส. ที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะกำจัดมรดกของ คสช. ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จึงเป็นหนึ่งในนโยบายของเราด้วย ทั้งนี้ ทางพรรค ยืนยันว่า หากร่างของพรรค เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง สัดส่วนโควต้าที่พรรคได้รับเราจะกันเอาไว้ 1 ที่ให้ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามา แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้ระบุไว้ คาดหวังไว้ว่าอย่างน้อยในสมัยประชุมหน้าจะได้มีการพิจารณาร่างนี้

เมื่อถามว่า ในการเสนอต้องเป็นไปตามมาตรา 77 หรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า อยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งกำหนดไว้ว่ารัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และศึกษาผลกระทบเวลาที่จะมีการร่างกฎหมายใดๆ หมวดนโยบายแห่งรัฐนี้ไม่ได้เป็นบทบังคับ แต่เป็นบทที่เป็นแนวทางเท่านั้น ในที่ประชุมข้อบังคับก็ยืนยันกันในสภาว่าไม่ใช่ทุกฉบับที่ต้องจัดรับฟังความเห็น แต่จะฉบับใดบ้างเดี๋ยวประธานสภาจะได้ออกระเบียบมา

เมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครปฐม นายปิยบุตร กล่าวว่า การทำไพรมารีโหวตครั้งนี้ ได้เว้นไว้ให้ แต่พรรค พยายามสร้างมาตราฐานขึ้นมาใหม่ ซึ่งหัวหน้าพรรคจะได้เดินทางไปประชุมกับสมาชิกพรรคจังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ ว่าจะคัดเลือกกันอย่างไร