เพจหนุ่มสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ สำนักการระบายน้ำกทม.โพสต์ระบุวันที่ 10 ก.ย.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแถบประเทศเวียดนามและลาวตอนบน

บ้านเราจะมีฝนฟ้าคะนอง-ฝนตกหนักได้อีกในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแถบด้านรับลมมรสุม
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบ่าย-ค่ำนี้ จะมีฝนฟ้าคะนองได้อีก

ขอบคุณเพจ หนุ่มสรรเสริญ เรืองฤทธิ์