วันที่ 10 ก.ย. เวลา 08.05 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดที่มาจากน้ำท่วม ว่า เรามีการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภทอยู่แล้ว โดยทางสาธารณสุขจังหวัดจะต้องเตรียมในเรื่องเวชภัณฑ์ในการรักษา ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว รวมถึงการเตรียมพร้อมในเรื่องสถานพยาบาลหรือสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ด้วย เพื่อไม่ให้เสียขวัญ ทั้งนี้ ยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนัก เพราะเมื่อน้ำกำลังจะลดก็มีพายุลูกใหม่เข้ามาซ้ำอีก แต่ขอยืนยันว่าในเรื่องของยารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มาทางน้ำ มีการเตรียมพร้อมอย่างดีแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือช่วงหลังน้ำท่วม เพราะจะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการฟักตัวของเชื้อโรคที่จะแสดงอาการออกมาของผู้ที่ติดเชื้อ