หลังเกิดเหตุไฟไหม้คืนที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบระบบ ระหว่างนี้หากป่วยฉุกเฉินแนะใช้บริการที่อื่นก่อน ทั้งขอย้ายงานบริการหลายจุด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกประกาศ สืบเนื่องจากที่มีกลุ่มควันเกิดขึ้น ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตามความที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ทางโรงพยาบาลจะปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นล่างเป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 10 ก.ย.62 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โดยในระหว่างนี้จนถึงเวลาที่กล่าวไว้ในข้างต้น โปรดหลีกเลี่ยงและเลือกใช้บริการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลอื่นๆ ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบระบบ เตรียมความพร้อมและรักษามาตรฐานในการให้บริการได้ดีดังเดิม

พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้ออกประกาศย้ายงานบริการ ดังนี้

ขอบคุณเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat hemachudha