สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักร เลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ร่วมสานสัมพันธ์ พัฒนาด้านเกษตรสู่ความมั่นคง

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วย 4 รัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท ได้แก่ H.E. Mr.Lesego Makgothi รมว.กระทรวงการต่างประเทศ H.E. Mr.Habofanoe Lehana รมว.อุตสาหกรรมและการค้า H.E. Mr.Keketso Sello รมว.เหมืองแร่ และH.E. Joang Molapo รมว.การท่องเที่ยว

ทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทยไปใช้ของราชอาณาจักรเลโซโท เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรภายในประเทศ ทั้งนี้ ในอนาคต ทั้งสองประเทศจะสานความสัมพันธ์เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย