เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ก.ย.62 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านราคาและโรคระบาดของข้าวโพดและมันสำปะหลัง โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส เขต 10 จ.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ในฐานะอนุกรรมาธิการ นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส เขต 14 จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) อนุกรรมาธิการ นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรับผิดชอบพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าพืชไร่ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงปัญหา เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวิเชียร จันทรโรทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยภาพรวมว่า จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 12.8 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เกษตร 8.9 ล้านไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ ข้าวนาปี,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อย สถานการณ์ขณะนี้พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวน 29 อำเภอ 247 ตำบล 3,000 หมู่บ้าน คาดเสียหายภาคเกษตรประมาณ 3,501,015 ไร่ ร้อยละ 39 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบพื้นที่ระบาด 16 อำเภอรวม 163,657 ไร่ ร้อยละ 22.8 ของพื้นที่ โรคใบด่างในมันสำปะหลัง ระบาด 7 อำเภอ พื้นที่รวม 6,811 ไร่ ร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ การบรรเทาปัญหาได้ระดมกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีพร้อมลงพื้นที่กำจัดหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดและทำลายแหล่งระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง จนสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับหนึ่งรวมทั้งประกาศห้ามเคลื่อนย้ายท่อน พันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่การพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการชดเชยเยียวยานาข้าวไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ 1,148 บาท เกษตรกรรู้สึกไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่นข้าวโพดเฉลี่ยไร่ละ 4 พันบาท จึงขอให้คณะกรรมาธิการช่วยพิจารณาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาในเบื้องต้น 50 % ของต้นทุนการผลิตตามที่นักวิชาการระบุ

นายวีระกร ฯ ประธานกรรมาธิการวิสามัญ ฯ เปิดเผยว่า คำแนะนำและข้อเท็จจริงที่ได้รับถือเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะต้องเร่งเยียวยาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยเฉพาะโรคใบด่างมันสำปะหลัง คาดในสัปดาห์หน้าจะนัดพบ รมว.เกษตร ฯ เพื่อให้อนุมัติเงิน 270 ล้านบาท มากระจายใช้โดยเร็วที่สุด เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลัง เงินกว่า 100 ล้านบาท จะถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหา ตามหลักการอนุมัติแน่นอนแต่มีขั้นตอนค่อนข้างมากและใช้เวลานานหลายเดือน ขณะนี้เกษตรก็ไม่ยอมขุดทำลายเกรงรอเงินเยียวยา อาจจะไม่ทันการต่อการแพร่ระบาดที่กระจายเร็วมาก เราต้องตัดวงจรให้เร็วที่สุด