วันจันทร์ที่ 9 ก.ย.2562/09.00 น.นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยนายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด "ให้เลือด ให้ชีวิต" โดยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง