ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง เป็นประธาน เปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลเฉลิมพระเกียรติ

นายสุนันท์แจ้งวงษ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยประชาชนมีความยึดมั่นทางจิตใจใน 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้ง 3 สถาบันนี้อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลาเท่ากับการเกิดประเทศไทย โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ต่อสู้รักษาแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ไทย ได้มีการเฉลิมฉลองเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” (ถนนหน้าโรงเรียนบ้านดอนทอง) หมู่ที่ 10 ขึ้น3.เป้าหมายปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเพื่อรวมความรักความสามัคคีของประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน