เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (สพป.พิษณุโลก เขต 2) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ายาง ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล โดย นางสาวพิริยาพร วัชรวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะครูรายงานสถานการณ์ พร้อมนำนั่งเรือสำรวจภายในบริเวณโรงเรียน


ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านท่ายาง ถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ระดับน้ำรอบอาคารเรียนสูงกว่า 3 เมตร ภายในอาคารเรียน 1 เมตร สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายบางส่วน อาคารเรียนมีรอยร้าวทรุดตัว โดยปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ขณะนี้ระดับน้ำลดลง 20 เซนติเมตร