“ทีโอที”ชง”ดีอี”ของบพันล้านทำเลขหมาย 9 หลักเป็น 10 หลักให้เสร็จทัน1 ม.ค.64 ให้มือถือมีเลขหมายเพิ่มขึ้น

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ทีโอทีกำลังจะเสนอให้รัฐบาลทราบถึงปัญหาในการทำเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ม.ค.64 สอดคล้องกับสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เสนอต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู)ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ประมาณ 1,000 ล้านบาทยังไม่สามารถหาได้

โดยในสมัยที่นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ได้ประชุมร่วมกับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย.60ที่ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการเพิ่มเลขหมายเป็น 10 หลักนั้น มีการหาทางออกเรื่องของงบประมาณโดยทีโอทีสามารถใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กองทุนดีอี)จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอีได้ แต่เมื่อทีโอทีนำโครงการเสนอขอทุนแล้วกลับได้รับจดหมายปฏิเสธด้วยเหตุผลของโครงการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขการในการให้เงินทุนสนับสนุน

ทั้งนี้เมื่อไม่มีงบประมาณ ทีโอทีจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด เพราะทีโอทีต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนระบบ 1 ปี และใช้เวลาทดสอบระบบอีก 6 เดือน จึงจำเป็นต้องได้งบประมาณในเดือน ก.ค.62 แต่หากไม่มีงบประมาณทีโอทีก็มีแผนจะทยอยเปลี่ยนชุมสายอยู่แล้ว ทว่าตามแผนของทีโอทีจะเสร็จในปี 2568 ทำให้ทีโอทีต้องเสนอเรื่องต่อนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอี ในการนำเข้าที่ประชุม ครม.ต่อไป

โดย ณ เวลานั้นที่ กสทช.และกระทรวงดีอีได้หารือกันในการเพิ่มเลขหมายเป็น 10 หลัก เพราะต้องการให้มีเลขหมายเพื่อให้ IoT ใช้ แต่ล่าสุดทราบว่า กสทช.ได้กำหนดเลขหมายสำหรับบริการ IoT แล้วคือ เลขนำหน้า 067 และตามด้วยเลขหมาย 14 หลัก จึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการเร่งทำเลขหมายเป็น 10 หลักให้เสร็จภายในปี 2564 เพราะหากรีบทำจะทำให้เลขหมายโทรศัพท์มือถือมีถึง 200 ล้านเลขหมายซึ่งไม่สอดคล้องกับประชากรในประเทศ

นอกจากนี้ในมุมของลูกค้าองค์กรที่ใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานอยู่ต้องหางบประมาณในการเปลี่ยนระบบตู้สาขาโดยยังไม่มีความจำเป็นอีกด้วย ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น กระทรวงดีอีและ กสทช.ได้วางแผนการเพิ่มตัวเลขของเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น10 หลัก จากเดิมขึ้นต้นด้วย 02,03,05 และ 07 ต่อด้วยเลขหมาย 7 หลักก็จะมีการเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายเลข 0 สำหรับโทรศัพท์ประจำที่ทุกเบอร์ เพื่อให้มี 10 หลักเช่น 01-2xxx-xxxx,01-3xxx-xxxx, 01-5xxx-xxxx และ 01-7xxx-xxxx

ขณะเดียวกันจะนำเบอร์นำหน้าของโทรศัพท์ประจำที่เดิมมาใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ทำให้โทรศัพท์มือถือจะมีเลขหมายขึ้นต้นด้วย 02,03,05 และ 07 โทรศัพท์มือถือจะมีเลขหมายเพิ่มขึ้นเป็น 760 ล้านเลขหมาย จากเดิมที่เหลือให้จัดสรรเพียง 52.5 ล้านเลขหมาย และคาดว่าจะหมดลงในปี 2564 ขณะที่โทรศัพท์ประจำที่จะมีเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านเลขหมายเป็น 100 ล้านเลขหมาย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน