นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็ก ซึ่งเป็นตัวแทนภาคการปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก) ได้เข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการกล่าวคำอาราธนา และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการแข่งขันได้รับโล่รางวัล จาก พระราชปริยัติกวี อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้

1. โล่รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. โล่รางวัลระดับประเทศ การกล่าวคำอาราธนา และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น