ไทย-เกาหลี ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพฯ-ปูซาน เดินหน้าแลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวานนี้ (6 ก.ย. 62) ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ นครปูซาน โดยมีประธานมูลนิธิเกาหลี เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ร่วมลงนาม

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ จับต้องไม่ได้ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมแรก โครงการวัฒนธรรมสัญจร อาเซียนสู่โลก คณะศิลปิน “วีว่า อาเซียน (VIVA ASEAN)” จะนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และนิทรรศการปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนไปเผยแพร่ ณ เมืองควางจู กรุงโซล นครปูซาน และเมืองเชยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ทางประเทศไทยยังเตรียมใช้พื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ นครปูซาน จัดกิจกรรมการเวทีเจรจาทางธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ระหว่างผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและเกาหลี ในช่วงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ปูชาน เดือนตุลาคมนี้เช่นกัน

“บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว ได้ตกลงที่จะดำเนินการตามรูปแบบการประสานงานและความร่วมมือ ทั้งในด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง อาทิ โรงละคร ดนตรี การเต้นรำ วรรณกรรม ตลอดจนระดับสถาบันและระดับประชาชน เป็นต้น” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว