เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  และนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10  ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ จุดพักพิงผู้ประสบภัย พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกอก โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จึงได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรค และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก  ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ  รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย  ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน