ประชาชนจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "Run For Kids" วิ่งเพื่อน้อง สุโขทัย 2 เราทำได้ ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัด ณ อนุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต2 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา นักเรียนยากจน เจ็บป่วย และเด็กด้อยโอกาส ในสังกัดต่อไป
กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน