อบจ.เพชรบูรณ์ เร่งดำเนินการซ่อมผิวจราจรถนนลาดยางสาย พช. ถ 1-0003 บ้านแก่งโตน - บ้านสงเปลือย ( พช ถ1-0003 ) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า และ สาย พช. ถ1-0019 บ้านแก่งเสี้ยว - บ้านกุดแข้ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้กองช่าง นำเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ อ.หนองไผ่ อ.บึงสามพัน อ.น้ำหนาว อ.วังโป่ง และ อ.เขาค้อ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของอบจ.เพชรบูรณ์ กองช่าง ชุดซ่อมผิวจราจรถนนลาดยาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.เพชรบูรณ์ เข้าดำเนินการซ่อมผิวจราจรถนนลาดยางสาย พช. ถ 1-0003 บ้านแก่งโตน - บ้านสงเปลือย ( พช ถ1-0003 ) ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า และ สาย พช. ถ1-0019 บ้านแก่งเสี้ยว - บ้านกุดแข้ ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ขณะนี้ดำเนินการซ่อมผิวจราจรถนนลาดยางไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75 เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างตำบลสะดวกปลอดภัยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จึงขอให้ท่านที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร และ อภัยในความไม่สะดวกมา.

กองทุนประกันวินาศภัย