ทั้งด้านสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งไม้ดอกประดับ ด้านความปลอดภัย เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม-น้ำหนุนจุดที่ปชช.เฝ้าฯรับเสด็จฯ ท่าเรือ กล้องซีซีทีวี บริการประชาชน 18-19 ก.ย.นี้ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เส้นทางเสด็จฯทั้งสองฝั่ง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงเรือสำรวจพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.62 โดย เปิดเผยว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีฯ ในด้านต่าง ๆ ที่กทม.ต้องดำเนินการ ได้แก่ ความพร้อมด้านสถานที่ อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่และพื้นที่สาธารณะตามเส้นทางเสด็จฯ การประดับธง ผ้าระบาย ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา การดูแลรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะ วัชพืช ในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันราชพิธี รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสันติชัยปราการ และสวนหลวงพระราม 8 รวมถึงตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณท่าวาสุกรี ท่าราชวรดิฐ และในเส้นทางเสด็จฯ

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า สำหรับความพร้อมด้านความปลอดภัย ได้จัดเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมและน้ำหนุนบริเวณที่ประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จฯ สำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามเส้นทางเสด็จฯ รวมทั้งตรวจสอบท่าเรือและโป๊ะที่อยู่ในความดูแลของกทม.ตามเส้นทางเสด็จฯ ให้มั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ ให้ใช้งานได้ทุกตัว พร้อมประสาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดไปยังกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ

ส่วนความพร้อมด้านการให้บริการประชาชน มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม จัดรถสุขาเคลื่อนที่ ห้องสุขาเคลื่อนที่ และเปิดห้องน้ำสาธารณะในสวนสาธารณะเพื่อบริการประชาชน จัดเตรียมหน่วยบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งจัดทำที่นั่งสำหรับประชาชนตลอดแนว 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งติดตั้งบอลลูนไลท์บริเวณจุดบริการประชาชน และในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงติดตั้งจอ LED ตามจุดบริการประชาชน และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ ตามเส้นทางเสด็จฯ

นอกจากนี้ กทม.กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดเขื่อนและผนังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางเสด็จฯ ทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 9,000 ม. ในวันที่ 18-19 ก.ย.62 เพื่อให้การรับ-ส่งเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ 

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน