เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ่ ถนนมุกดาหาร-คำชะอี บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านโพนทราย เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังถนน โดยเร่งระบายน้ำออกลงสู่สระน้ำวัดหนองสีดา บ้านโพนทราย ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านโพนทราย ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไป มา น้ำบริเวณดังกล่าวเกิดจากการสะสมของน้ำฝนที่มีระดับน้ำสูงขึ้นเลื่อยๆ ซึ่งไม่สามารถระบายออกตามธรรมชาติได้ หลังจากที่มีฝนตกลงมาตลอด ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างหลายพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารก็ได้เร่งออกพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งบริเวณถนนดังกล่าวก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งระดมสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้การสัญจรได้สะดวก

กองทุนประกันวินาศภัย