ปลัดพลังงานเข้าประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เตรียมสรุปข้อหารือ 7 สาขาเข้าที่ประชุม AMEM ครั้งที่ 37

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเป็นวันที่ 2 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (AMEM) โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมของอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจาบวก 3 (อาเซียนบวก3) ซึ่งเป็นประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศจีน,เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาบวก 8 (อาเซียนบวก 8)ได้แก่ จีน,เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น,สหรัฐฯ,รัสเซีย,นิวซีแลนด์,ออสเตรเชีย และอินเดีย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานบวก 3 และอาเซียนบวก 8 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 ก.ย.นี้ โดยเป็นการหารือทั้งด้านลำดับขั้นตอนการประชุมและหาข้อสรุปในเรื่องเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการแถลงความสำเร็จของการดำเนินงานระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนวันที่ 2-3 ก.ย.62 เพื่อเตรียมการสำหรับระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน เพื่อนำสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานที่จะมีขึ้นวันที่ 4 ก.ย.62 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานวันที่ 4-5 ก.ย.62

ทั้งนี้กรอบการหารือที่สำคัญมี 7 สาขาหลักคือ 1.ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน 2.การพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ 3.การส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 4.การส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 5.การส่งเสริมพลังงานทดแทน 6.การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 7.การจัดทำนโยบายและแผนอาเซียนด้านพลังงาน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน