เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.สถิรพร นายสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายก นายผดุงเกียรติ สลับศรี ประธานสภา อบจ.นายมนัส บังศรี ปลัด อบจ.พร้อม ส.อบจ.ยโสธร เขต.1 อำเภอเมือง และเขต.1 อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.ยโสธร ได้บรรทุกถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่ได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมหมู่บ้านเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิก อบจ.พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรประกอบด้วย ที่ศูนย์ตำบลเชียงเพ็ง 470 ครอบครัว บ้านกลาง 219 ครัวเรือน บ้านสระเกษ จำนวน 185 ครัวเรือน ที่วัดบ้านโพธิ์ไทร จำนวน 320 ครัวเรือน วัดบ้านโพธิ์ศรี จำนวน 130 ครัวเรือน วัดบ้านป่าตอง จำนวน 170 ครัวเรือเรือนซึ่งทั้งหมดอยู่พื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร และที่ บ้านกุดสำโรง ตำบลศรีฐาน จำนวน 90 ครัวเรือน รวมแล้ว 1,584 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น นอกจากนั้นหลังน้ำลดก็จะสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรและถนนที่ซำรุดเสียหายอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าตลอดการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนนั้นต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเพราะน้ำได้ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนอกนั้นแล้วต้องฝ่าสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาซึ่งเจ้าหน้าที่ อบจ.ยโสธร ต่างขนถุงยังชีพฝ่าสายฝนอย่างมีความสุขในการได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย