กลุ่มเคมีภัณฑ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ชูพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จับมือฮินดาลโค อินดัสตรี้ ประเทศอินเดีย ร่วมงาน “ASEAN Ceramics 2019” จัดเต็มผลิตภัณฑ์เคมี แคลไซน์ อลูมินา ตอกย้ำผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ชูวัตถุดิบเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-สังคม
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เผยว่า ล็อกซเล่ย์ และฮินดาลโค อินดัสตรี้ ผู้ผลิตแคลไซน์ อลูมินารายใหญ่ของโลกเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเซรามิคร่วมกันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน ASEAN Ceramics 2019เมื่อวันที่ 28-30 ส.ค.62 ที่อิมแพค เมืองทองธานี
ทั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าแล้วยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พบปะเจรจาสร้างเครือข่ายทางการค้ากับล็อกซเล่ย์ เป็นการตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำในการทำตลาดเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม มายาวนานกว่า 50 ปี ภายใต้จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหาสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

“ล็อกซเล่ย์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ มากว่า 20 ปี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาตลาด ผ่านการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และสินค้าที่มีคุณภาพมาต่อยอดกับลูกค้า อีกทั้งมีแผนนำเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของ ฮินดาลโค มาขยายตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมฉนวนทนไฟ และอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำและสร้างความยั่งยืน พร้อมที่จะก้าวไปร่วมกันกับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม”
โดยปัจจุบัน ล็อกซเล่ย์มีพันธมิตรเป็นผู้ผลิตเคมีอุตสาหกรรมรายใหญ่จากต่างประเทศมากกว่า 10 ราย รวมทั้งมีฐานลูกค้ามากกว่า 800 ราย กระจายตามอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น สำหรับภาพรวมของกลุ่มเคมีภัณฑ์ ตั้งเป้าเติบโตในปี 2563 เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เน้นกลยุทธ์ขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะเดียวกันมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าในตลาดให้ตรงกับตวามต้องการของลูกค้า เพื่อขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพในอนาคต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน