วันที่30 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดสัมมนา “การใช้เทคโนโลยีอวกาศติดตาม และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย ตบเท้าเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการและติดตามสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักประยุกต์และบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของจิสด้า กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เราต้องการให้ทุกคนรับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ Climate Change ที่มีมากกว่าคำว่า “โลกร้อน” และอยากให้มองเป็นภาพเดียวกันว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร? ผลกระทบมีอะไรบ้าง? แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเราจะทำได้อย่างไร? และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เราทุกคนต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักให้มากขึ้น เพราะทุกวันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทุกคนรับทราบกันอยู่ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นทั่วโลก
ปัญหาของ Climate Change เป็นปัญหาเชิงพื้นที่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ส่วน​ ซึ่งยากต่อการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ความแปรปรวนของฤดูกาล สภาวะอากาศสุดขั้ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรและผลผลิตภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด 52 ตัวแปร ซึ่งข้อมูล 20 ตัวแปรจะสามารถวัดได้จากดาวเทียมเท่านั้น ดังนั้น การนำเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่มีวงกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ทำให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเราอย่างมาก และเร็วๆ นี้จะมีการพัฒนาปรับปรุงเซ็นเซอร์บนดาวเทียมที่สามารถตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน ให้มีรายละเอียดเชิงพื้นที่ดีขึ้น ก็จะยิ่งช่วยให้เราสามารถเตรียมการปรับตัวและรับมือต่อ Climate Change ได้ ดร.ปกรณ์ฯ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน